Pårørende:

Min datter havde store udfordringer i forhold til at klare de opgaver der følger med at bo selv. Under hendes ophold i Jeres botilbud, har I haft den helt rette tilgang i forhold til at støtte hende i at blive mere selvstændigt fungerende og har haft relevante forventninger til hende. I har i høj grad været i stand til at holde fokus på de specifikke udfordringer min datter har, og har været yderst vedholdende i forhold til udvikling, også når hun ikke selv oplevede en udfordring. Min datter har boet i andre botilbud og når jeg sammenligner, har Erhvervsskolen af 2011 kunnet skabe en udvikling for min datter, som ingen af de andre tilbud var i stand til. I har i høj grad bidraget til at min datter i dag ikke ser sit handicap som noget, der definerer hende  – og det menneskesyn gennemsyrer hele Jeres organisation.